top of page
Försälningsvillkor

VÅRA

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Följande Sälj- och leveransvillkor gäller så vida om ej annat avtal finns mellan Cenika AB och Köparen. Utöver det som beskrivs i dessa villkor så sker våra leveranser enligt NL01.

OFFERT

Offerten gäller normalt 30-dagar efter offertens utförandedatum. Så vida ej annat avtalats.
Beställningar som avviker från offerten är bindande för Cenika AB först efter en skriftlig bekräftelse.

PRISER

Alla priser anges exkl. moms och miljöavgifter. Säljare förbehåller sig rätten att ändra priserna utan förvarning. Då det kan uppstå ändringar i inköpspriser, valutakurser, tull och avgifter som uppstår mellan beställning och leverans.

BETALINGSVILLKOR

Per 30-dagar efter fakturadatum.

Om betalning ej erlägges i rätt tid utgår dröjsmålsränta om 20% från förfallodatum.

ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

Varor förblir Cenika AB´s egendom tills dess det blivit till fullo betalt.

LEVERANSVILLKOR

Fritt vårt lager. 


RETUR AV VAROR

Vid retur av varor pga. felbeställning görs ett avdrag på 35% exkl. fraktkostnad.

Vid retur skall köparen uppge fakturanummer och datum som står på faktura. Varan får ej vara använd och skall returneras i original-förpackning.

DEFEKTA ELLER EJ FUNGERANDE VAROR

Cenika har i enlighet med NL01 skyldighet att ersätta en trasig eller ej fungerande produkt.
Detta gäller fel som uppstår inom ett år efter det att godset har blivit levererat samt att produkten blivit brukad så som det är tänkt. I övriga fall hänvisas denna typ av ärenden till gällande garantier.

 

GARANTI 

24 månader från och med leveransdatum.  

 

 

 


Staffanstorp 10.09.2017

bottom of page